بلاتکلیفی، تکلیف سختی است. خیلی سخت...

بلا تکلیفی سخت ترین تکلیف دنیاست.!

..!

از همه ی این ها سخت تر می دانی چیست؟!

اینکه دیگران بخواهند برایمان تعیین تکلیف کنند!

..! 

 

کودک عصبانی

 

 

+ | به قلم ®گلنوش